Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť dětí a mládeže na Provodov

27. 11. 2008
Pouť dětí a mládeže na Provodov
 
   Stalo se již zvykem, že nový školní rok zahajujeme v naší Velehradské župě společnou poutí, abychom si pro nastávající studijní období vyprosili hojnost Božího požehnání.
   Pouť dětí a mládeže na Provodově se letos konala už počtvrté. Potěšující bylo, že na ni přijeli či přišli nejen dospělí, ale také velká část mládeže a dětí. Škoda jen, že účast jednot je každý rok stejná a že se k nám nepřipojí i další.
   K Panně Marii Provodovské připutovali tradičně pěšky Orli z Vizovic s místostarostou župy bratrem Lednickým. Velká část poutníků přijela autobusem, který posbíral členy jednoty Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště. Starosta župy bratr Zelina a domanínští Orli přijeli autem, stejně jako P. František Král, duchovní rádce naší župy, s ministranty z Uherského Brodu.
   Na poutním místě náš všechny přivítala slunečná obloha bez mráčků, pod níž slavit mši svatou byla nádhera. Do liturgie mše svaté se zapojili všichni přítomní, ať už čtením textů, přinášením obětních darů symbolizujících školní rok a činnost Orla, zpěvem, či úmyslem, který mohl každý z nás napsat na lístek a vhodit do krabice, která se přinášela v obětním průvodu. Vytvořili jsme tak krásné společenství modlitby.
   Po mši svaté jsme si opekli na faře špekáčky a poté se vydali mladí na hru, starší na křížovou cestu či růženec do kostela. Pro děti a mládež byla připravena hra Bible v terénu. Jejich úkolem bylo ve skupinkách najít v lese lístečky s otázkami z Písma svatého a podle nich vyluštit tajenku. Protože byli všichni moc šikovní a správně odpověděli na všechny otázky, byli po zásluze odměněni sladkostmi a školními potřebami.
   Naši pouť zakončila společná adorace a slavnostní požehnání v kostele. Ve dvě hodiny jsme se všichni občerstveni duchovními i jinými zážitky vydali na cestu domů, jedni autobusem či auty, jiní opět po svých.
   Za krásné společenství orelské rodiny všem zúčastněným děkuje a za rok na Provodově se nashledanou těší

 

Bětka Burgetová